De Geluksexpres

De Geluksexpres is een elektrisch voertuig dat rijdt over de normale weg, een capaciteit heeft van 23 personen en maximale snelheid van 25 km heeft en niet opziet tegen een flinke helling.

Het project “Geluksexpres” draagt bij aan maatschappelijke samenhang. Deze elektrische aangedreven treinen rijden tussen en verbinden de 6 kernen van Roerdalen. De Geluksexpres wordt ter beschikking gesteld aan verenigingen, maatschappelijke en culturele instellingen uit de regio Roermond. Met de Geluksexpres beogen wij een duurzame ontsluiting van natuurterreinen (nationaal park “de Meinweg”, een aantal Natura 2000 gebieden en Europese Vogelrichtlijngebieden, alsmede waardevolle cultuurlandschappen)

Met de Geluksexpres kunnen burgers en toeristen op een passende wijze de kernen in de regio op een duurzame wijze bereiken, kunnen zij winkelen, familie/kennissen bezoeken of recreëren. Daarmee zullen grenzen vervagen of niet als een barrière maar op een geheel andere wijze beleefd worden.

Sluit Menu